Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080653686 / temeljni kapital uplaćen u cijelosti i iznosti HRK=20.000,00 / uprava društva: Eduard Bižić, Robert Bižić

Poslovni račun kod: ERSTE & STEIERMÄRKICHE BANK d.d., Zagreb,Vukovarsak 41, 2402006-1100526701

Email: ebizic@bereddo.hr?bcc=rbizic@bereddo.hr
Eduard BIŽIĆ
M: 0038598414083
ebizic@bereddo.hr
Email: rbizic@bereddo.hr
Robert BIŽIĆ
M: 0038598290452
rbizic@bereddo.hr
T/F: 003851 6262 900
Bereddo@bereddo.hr